............

Praktikum za vladu koja želi dobro svojim građanima

Busola za Srbiju

 
Šta predstavlja "Praktikum za vladu koja želi dobro svojim građanima" ?

1) Pokušaj da se razgolite ekonomske zablude koje su prisutne u srpskoj naučnoj i stručnoj javnosti.
2) Atak na "resavski" pristup i površnost kod svih ljudi koji se bave makroekonomijom.
3) Zbir, međusobno povezanih, predloga za rešavanje ekonomskih problema koja muče Srbiju već više od 20 godina.
4) Pokušaj da se na duhovit način građanima prosečnog obrazovanja približi znanje iz ekonomije. Preciznije, da im se prenese virus
    logičkog razmišljanja kako bi izbegli da ih obmanjuju nekompetentni: političari, eksperti i analitičari.
5) Priručnik za novinare kako bi izbegli situacije da, slušajući nestručne i površne profesore i političare, obmanjuju javnost pričama: 
    da su nam carine visoke, da investicioni kapital dolazi samo iz inostranstva, da imamo veliku javnu potrošnju...
6) Priručnik za svakog političara koji hoće da govori o ekonomskim temama.
 
Zašto sam napisao Praktikum?
 
1) Zbog lične nesposobnosti da gledam tuđu patnju koja se kao epidemija širi Srbijom - shodno tome i mojim okruženjem. Tačnije, da
    pomognem Vladi da građane Srbije zaposli i nahrani.
2) Da bih ga poslao na 400 adresa: državnoj, političkoj, ekonomskoj, medijskoj i ostaloj društvenoj eliti koja može da utiče na kvalitet
    života građana Srbije.
3) Da naša društvena elita shvati da nam ekonomska situacija nije loša zbog svetske krize, i da rešavanje naših problema nije
    uslovljeno rešavanjem problema u ma kojem delu sveta.
4) Da popravim ugled ekonomiji koja je u Srbiji potpuno omanula kao nauka.
5) Da pružim šansu političarima da se kaju zbog grešaka koje su napravili u vođenju ekonomije ove zemlje.
6) Zato što i dalje verujem da oni koji vode državu loše ekonomske poteze povlače iz neznanja, a ne iz namere.
7) Zato što želim da se prestane sa pričom kako nema alternativnih rešenja i predloga.
 
Zašto ovakav Praktikum - forma i stil?
 
1) Napisan je u džepnom formatu, zato što je predviđen da bude sastavni deo spoljnjeg džepa svakog ministarskog sakoa.
2) Prošiven je i oprmljen tvrdim povezom, zato što se ova knjiga ne čita samo jednom.
3) Iako je stručan, pisan je lakim jezikom, bez nepotrebnih intelektualnih fraza, kako bi mogli da ga razumeju i naši ministri.
4) Štivo nije obimno, isključivo zbor namere autora da se Praktikum čita, a ne da bude samo napisan.
5) Eventualne provokacije u Praktikumu predstavljaju "vezivni materijal" (u službi želje za čitanjem, tj. da tekst ne gubi na tempu) i
    opomenu onima koji ne shvataju težinu svojih postupaka.