............

Praktikum za vladu koja želi dobro svojim građanima

Busola za Srbiju

Profil i profit, decembar 2017.

Ekonomija u praksi, januar 2017

Profil i profit, septembar 2014.

 
Profil i profit, septembar 2013.
Srbija na vidiku, novembar 2012.
Profil i profit, decembar 2012.
 
Profil i profit, decembar 2012.
TV5 Niš, Rasprave II deo, septembar 2013.
TV5 Niš, Rasprave I deo, septembar 2013.
RTV Dokument, jun 2011.
TV Studio B, maj 2011.
Dveri - Okrugli sto, april 2011.
 
RTS Izbori, decembar 2003.
TV Jesenjin, novembar 2003.
TV Jagodina, septembar 2003.
TV Palma, mart 2000.
RTS 3. kanal, Trougao, decembar 2003.